Announcement

Collapse
No announcement yet.

Miljörörelsen är Emot Själva Livet

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Miljörörelsen är Emot Själva Livet

  Miljörörelsen framhåller att den värnar om jordens liv. Miljörörelsen vill ju, sägs det, rädda alla djur- och växtarter som förekommer i naturen. Men att miljörörelsen värnar livet är ett exempel på en ”Stor lögn”. Inget kunde nämligen vara felaktigare än att ekologisterna slår vakt om livet.

  När man granskar miljörörelsens filosofi noga i sömmarna, upptäcker man att miljörörelsen är emot livet - emot livet som sådant!

  Detta beror på att miljörörelsen är principiellt emot all förändring i naturen. Miljörörelsen vill förhindra att arter blir utdöda. Miljörörelsen vill förhindra att klimatet förändras. Miljörörelsen vill förhindra all mänsklig påverkan på naturen – jordbruk, industrier, skogsavverkning, gruvdrift, vägbyggen o.s.v.

  Miljörörelsen vill kort sagt förhindra att naturen förändras på något sätt överhuvudtaget. Det är miljörörelsens fiende. Förändring. Att ”rädda naturen” betyder ju för de Gröna att ”bevara naturen”. D.v.s. bevara floderna, sjöarna, skogarna, arterna o.s.v. - de ska förbli precis som de är.

  Men vad är liv egentligen? Livet är en självgenererad och självuppehållande process. Liv består ju av näring, metabolism, tillväxt, förflyttning o.s.v. Allt liv innefattar alltid med nödvändighet förändring. Skillnaden mellan ett träd eller ett djur å ena sidan, och en sten eller en sjö å andra sidan, är att trädet och djuretagerar, d.v.s gör saker precis hela tiden - medan stenen och sjön förblir väsentligen desamma som förut, bortsett från yttre påverkan.

  Alla levande varelser utan undantag förändrar miljön omkring dem i och med att de lever. Ett träd förändrar jorden under sig genom att låta sina rötter tränga ner genom denna jord för att söka efter vatten och mineraler. Ett träd kastar en föränderlig skugga på marken när det växer upp mot solen, för att fånga solljus och därmed erhålla energi. Trädet förändrar jordmånen när det dör och blir till mylla. En fågel hackar sig ur sitt ägg vid födseln och låter äggskalen falla till marken pch "skräpa ner" denna mark. Sedan äter den upp djur som fångas in från omgivningen. Fågeln förändrar jordmyllan med sin avföring. Fågeln förändrar träden genom att bygga bon i dem. Fågeln stör stillheten i skogen med sina läten och sin sång. Fågeln orsakar små strömmar i luften när den flyger o.s.v.

  Och genom alla miljarder år av jordens historia har naturen genomgått förändringar. När jorden först uppstod lär atmosfären ha bestått nästan uteslutande av sådana gaser som väte, kväve, metan, koldioxid och kanske svavelväte. Sedan så småningom uppstod s.k. cyanobakterier. De bröt ner metanet och koldioxiden, och ersatte dessa gaser med syre. Hela jordens atmosfärförändrades till sin sammansättning radikalt av livet - nästan med detsamma så snart som livet hade uppstått.

  Och sedan dess har förändringarna hela tiden fortsatt! Havets planktonorganismer har, när de har dött och regnat ner till havsbotten, gett upphov till kalksten - som idag utgör stora delar av berggrunden. Bakterier har oxiderat en stor del av de sulfidmineraler som tidigare var ymnigt förekommande - med följd att idag är oxid- och sulfatmineraler mera ymnigt förekommande i jordskorpan. Och om det inte hade varit för att cyanobakterierna hade ökat halten av syre i atmosfären radikalt, skulle det idag inte finnas något skyddande ozonskikt överhuvudtaget högt däruppe i atmosfären.

  Jordens klimat har förändrats radikalt gång på gång under alla de gångna miljardertals år av jordens historia. Ibland har jorden varit mycket varmare än idag. En gång i tiden, för ca. 100 miljoner år sedan, vandrade ju dinosaurier omkring nära Sydpolen. Och ibland har jorden varit mycket kallare än idag. En gång i tiden, för ca. 1 och 1/2 miljarder år sedan, lär det ha varit så iskallt att samtliga världshav blev bottenfrusna! Ibland har jordklimatet varit mycket fuktigare än idag. För ca. 400 à 300 miljoner år sedan var stora delar av jorden täckta av sumpmarker med tät växtlighet, som blev till dagens stenkolsfyndigheter. Ibland har jordklimatet varit mycket torrare än idag. Stora delar av dagens Amazonas var en gång i tiden, för miljontals år sedan, torr gräsmark. Jorden har haft perioder med kataklysmer som massiva vulkanutbrott, t.ex. de som gav upphov till de jättelika "Deccan Traps" och "Siberian Traps" i Indien respektive Siberien, Och det har varit många olika perioder med katastrofala komet- och meteornedslag, översvämningar, istider, jättelika skogsbränder m.m.

  Så länge det finns liv överhuvudtaget kommer det att finnas förändring. Stillhet är ju faktiskt detsamma som döden i biologiska sammanhang.

  Och mycket följdriktigt: om miljörörelsen får sin vilja igenom, då kommer åtminstone massor av oss människor att dö! Om miljörörelsen lyckas förhindra oss människor från att fortsätta med att förändra naturen - t.ex. genom att röja skog för att skaffa oss jordbruksmark eller genom att använda genteknik för att odla mera mat - då kommer miljardertals av oss människor att dö av svält. Om miljörörelsen lyckas förhindra oss människor från att förändra naturen genom att förbränna fossilbränslen för att skaffa sig energi - då kommer miljarder av oss att dö av sådana orsaker som köldskador. Om miljörörelsen lyckas förhindra oss människor från att förändra naturen genom att använda artificiella kemikalier - då kommer massor av oss att dö utav brist på sådana grundläggande nyttigheter som mediciner, förpackningar och byggmaterial.

  Stillhet och stagnation, d.v.s. döden - det är miljörörelsens principiella mål! För att människorna skall kunna överleva måste de tillåtas att göra det som alla andra levande varelser gör – de måste tillåtas att precis hela tiden förändra miljön omkring dem!

  Miljörörelsen måste därför stoppas!
  Last edited by henriku; 10-14-2020, 11:09 AM.
Working...
X