Announcement

Collapse
No announcement yet.

"Freoner" är knappast skadliga

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • "Freoner" är knappast skadliga

  Miljörörelsen påstår att vissa människotillverkade kemikalier, framförallt s.k. ”freoner”, riskerar att förstöra ozonskiktet i stratosfären. Miljörörelsen har tyvärr lyckats med att skrämma upp allmänheten – så att västländernas politiker har tubbats till att införa förbud mot fortsatt användning av freoner. Dessa lagstadgade förbud medför att freongaser ersätts med andra kemikalier som är giftiga, brandfarliga och/eller mycket dyrare än freoner.

  Men förbuden har införts på lösa boliner. Det är nämligen osannolikt att freonerna verkligen förstör ozonskiktet.

  Det som miljörörelsens teori säger är kortfattat att en del av freongaserna som människor använder stiger upp till stratosfären, att däruppe spjälkas en del av freonmolekylerna så att klor- och fluoratomer frisätts, och att dessa atomer sedan reagerar med luftens ozonmolekyler med följd att ozonet förstörs. Detta, heter det, skulle ha som följd att mera av solens ultravioletta strålning når jordytan – med katastrofala konsekvenser för alla levande varelser på planeten.

  Förvisso verkar det som att ozonskiktet faktiskt har ”tunnats ut” med några procent under 1970-talet och 1980-talet. Men detta faktum i sig räcker inte för att bevisa miljörörelsens teori. Mängden ozon i stratosfären kan mycket väl gå både upp och ner under olika perioder, beroende på naturliga faktorer som förändringar av solens utstrålning under solfläckscykeln. Det finns faktiskt skäl att tro att ozonskiktets djup ökade med flera procent under 1960-talet och det tidiga 1970-talet.

  Och det finns faktiskt ett faktum som ensamt nästintill bevisar att miljörörelsen har fel om ”freonerna”. Detta faktum ”glömmer” miljöisterna att ens nämna när de gör sina utspel i massmedierna. Faktumet ifråga är den att enorma mängder klor tillsätts atmosfären varje år från naturliga källor. Varje år spyr jordens vulkaner ut miljontals ton klor i atmosfären. Ännu viktigare är att flera hundra miljonertals ton klor hamnar i atmosfären varje år genom att vindar piskar upp havet så att små droppar av havsskum kastas upp i luften. Havsvattnet innehåller ju ofantliga mängder klor – eftersom salt ju är natriumklorid.

  De två ovannämnda naturliga ”utsläppen” av klor i luften är minst många hundratals gånger större än de människoorsakade utsläppen av klor i form av freongaser. Och dessa naturliga utsläpp av klor har pågått oavbrutet i hundratals miljoner år utan att förstöra ozonskiktet. Hur ska då människans lilla bråkdel så stort utsläpp av klor i freongaser kunna göra det?

  Förbuden mot tillverkning och användning av ”freoner” kommer att göra stor skada. Dels kommer det att kosta många miljarder dollar att ersätta freonerna med andra, dyrare kemikalier. Och dels kommer åtskilliga människor att dö i onödan, när det sker olyckor med dessa alternativa kemikalier, som ofta är giftiga och/eller brandfarliga.

  Massmedierna underlåter att informera allmänheten om miljörörelsens falskhet. Tvärtom brukar massmedierna själva hjälpa till med att sprida miljörörelsens desinformation. Under de senaste åren har det dock börjat publiceras en del böcker där seriösa vetenskapsmän får komma till tals och ge saklig information om miljöfrågorna. Den bästa av dessa böcker (mig veterligen) är Rational Readings on Environmental Concerns (utgiven av Van Nostrand Reinhold). Luntan är på hela 841 sidor och kan användas som en uppslagsbok om alla de viktigaste miljöfrågorna.

  Varje person som förstår att miljörörelsens påståenden måste granskas kritiskt bör skaffa sig denna gedigna bok.
Working...
X