Announcement

Collapse
No announcement yet.

"Klimathotet" är humbug

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • "Klimathotet" är humbug

  "KLIMATHOTET" ÄR HUMBUG - DEL 1

  Nästan varje gång vi öppnar tidningen eller slår på TV:n får vi höra att vi måste sluta elda med fossilbränslen omgående - därför att annars kommer isbjörnarna att drunkna och kuststäderna att översvämmas. Enligt teorin om global uppvärmning finns det ett enkelt samband mellan halten koldioxid i atmosfären och jordens medeltemperatur. Ju mera koldioxid i luften, enligt denna teori, desto högre medeltemperatur. Så: ju mera kol, olja och naturgas vi eldar upp, desto varmare kommer jordens klimat att bli. Och ett varmare klimat sägs medföra massor av olika katastrofala konsekvenser – polarisen kommer att smälta, havsströmmarna kommer att ändra lopp eller avstanna, kuststäderna kommer att översvämmas, livsmedelsproduktionen kommer att minska o.s.v. "Vetenskapsmännen är eniga om detta" basuneras det ut i massmedierna. Så vi måste ge världens regeringar all erforderlig makt över ekonomin, så att de ska kunna beordra industrin att sluta producera elkraft med fossilbränslen och så att de ska kunna förbjuda alla oss medborgare att köra bensinbilar. Enligt förespråkarna av teorin om global uppvärmning måste vi skapa en polisstat för att rädda världen (fast de använder förstås inte ordet ”polisstat”).

  Men hela larmet om global uppvärmning är en bluff. Det är humbug. Sanningen är att det finns ingen samstämmighet bland vetenskapsmännen om att koldioxideldningen kommer att påverka klimatet på ett visst sätt. Den påstådda vetenskapliga samstämmigheten är en Stor Lögn som har tillverkats av politiker, miljöaktivister, opinionsbildare och ett mindre antal medlöpare till vetenskapsmän i syfte att vilseleda den godtrogna allmänheten.

  Vilket syfte skulle en sådan bluff kunna ha?

  Tja, somliga politiker - t.ex. Barack Obama - är maktmänniskor som vill skaffa sig själva makt över sina medmänniskor. Eftersom nästan ingen längre tror på den där slitna lögnen att socialismen skapar välfärd måste politikerna numera tillgripa någon annan lögn för att de ska kunna komma undan med att införa en förtryckarstat. T.ex. lögnen att planeten kommer att gå under om vi inte inför en polisstat som sätter stopp för fossilbränsleeldningen. Andra politiker, t.ex. Fredrik Reinfeldt, är inte utpräglade maktmänniskor - men de saknar fullständigt ryggrad och självständigt omdöme istället. Så de bara hakar på opinionen och stämmer in i kören som kräver ett stopp för fossilbränsleeldningen. Vad som helst för att "passa in i stimmet".

  Och miljöaktivisterna - de hatar förnuftet. De hatar därför det moderna industrisamhället - som ju är en produkt av förnuftet. De vill följaktligen rasera industrisamhället. Ett bra sätt att åstadkomma det målet är att få politikerna att förbjuda eller försvåra fossilbränsleeldningen. Energiförsörjningen är nämligen som industrisamhällets blodomlopp. Man kan inte driva fabriker, gruvor, moderna jordbruk o.s.v. utan riklig tillgång till ”artificiell” energi. Så de gröna vet att om de stryper samhällets tillgång till energi, då kommer industrisamhällets hjul att avstanna - och samhället kommer sedan att kollapsa. Då får mänskligheten återgå till att leva ”nära naturen” - vilket ju är miljörörelsens idealtillvaro. Då blir livet för människorna som på den ”gamla, goda tiden” - då alla (utom ett fåtal privilegierade) fick slita 18 timmar om dagen ute på en åker för att nätt och jämt få tillräckligt med mat för att inte svälta ihjäl!

  Opinionsbildarna i massmedierna har inte några uppenbara motiv till att ljuga, som de makthungriga bland politikerna och de förnuftsfientliga inom miljörörelsen. Men det är nog så att de flesta opinionsbildare saknar vilja eller förmåga till något omfattande självständigt tänkande, och de innehar dessutom inte mycken civilkurage. Så de bara flyter med strömmen och upprepar det budskap som har sin källa hos politikerna och miljöaktivisterna.

  Och somliga vetenskapsmän är ute efter skattepengar till sin forskning. Somliga vetenskapsmän saknar moraliska skrupler och ställer därför upp på att ljuga - de intygar att det är sant att det finns bevis för att fossilbränsleeldningen håller på att orsaka en klimatkatastrof. Politikerna ser till att belöna vetenskapsmän som, likt Lysenko, levererar de önskade ”forskningsresultaten”.

  Och de hotar och/eller bestraffar de många flera vetenskapsmän som har integritet - och som därför envisas med att förneka att teorin om global uppvärmning är bevisad. Eftersom i synnerhet den teoretiska vetenskapliga forskningen, och universitetens verksamhet i största allmänhet, numera är skattefinansierad har politikerna mycket stora möjligheter att sätta press på vetenskapsmännen. Om inte de levererade vetenskapliga rönen faller makthavarna i smaken, kan forskaren gå miste om sina anslag. Och när politikerna emellanåt misslyckas, och en vetenskapsman envisas med att säga sanningen, visar det sig ofta att grindvakterna inom massmedierna inte släpper den vetenskapsmännen förbi så att allmänheten får höra vad han har att säga. Hur ofta får du läsa en artikel i en "mainstream"-tidning av en vetenskapsman som utan att hymla förnekar att hypotesen om den global uppvärmningen är vetenskapligt belagd?


 • #2
  "KLIMATHOTET" ÄR HUMBUG - DEL 2

  Men just vad är då sanning i frågan om global uppvärmning? Och hur vet vi det?

  Till att börja med litet vetenskapliga fakta. Vetenskapsmän har funnit att under jordens historia har halten av koldioxid i jordens atmosfär tenderat att vara klart högre under varma perioder i jordens klimat jämfört med kallare. Detta faktum sägs vara ett bevis för att koldioxid i atmosfären orsakar ett varmare klimat.

  Forskare har studerat hur jordens klimat har utvecklats under hela dess historia. De har t.ex. studerat information om jordens tidigare klimat i sedimenten på havsbotten, i iskärnor från Grönland och Antarktis, i fossillämningar o.s.v. De har funnit att det visst finns ett samband mellan koldioxidhalten i atmosfären och jordens klimat. Men: det sambandet är att när jordens medeltemperatur först ökar några grader, så stiger atmosfärens koldioxidhalt några hundra år senare. Och när jordens klimat blir kallare, så minskar atmosfärens koldioxidhalt några hundra år senare. Det är tydligen så att först ändrar sig jordens temperatur av någon orsak - och den temperaturförändringen medför sedan en förändring av atmosfärens koldioxidhalt. Det är således temperaturen som driver koldioxidhalten i atmosfären - inte tvärtom. När jorden blir varmare, förmår världshaven inte lösa lika mycken koldioxid, och mera koldioxid hamnar i atmosfären (det är fråga om precis samma fenomen som när en läskedryck eller ett glas öl blir varm, då pyser kolsyran ur den och den blir avslagen). Och tvärtom när jorden blir kallare. Det är vad som av allt att döma är orsakssambandet.

  Men vilken faktor kan förändra jordens medeltemperatur, om det inte är atmosfärens koldioxidhalt? En sannolik kandidat som orsak är förändringar isolens aktivitet. Värmen på jorden kommer som bekant från solen. Det är t.ex. en väldigt plausibel möjlighet att en ökning av solens utstrålning skulle kunna öka jordens medeltemperatur. Jordens medeltemperatur skulle också kunna förändras av förändringar av den infallande kosmiska strålningen, som påverkar molnbildningen. Den skulle också kunna förändras av förändringar i jordens bana runt solen, som ju kan påverkas slumpmässigt av de övriga planeterna. Och jordens klimat skulle även kunna påverkas påtagligt av vulkanutbrott.

  Undertecknad har läst sådana tidskrifter och böcker som inte blir uppmärksammade av den breda allmänheten - och det framgår av dessa källor att vetenskapsmännen idag helt enkelt inte vet vad som orsakar förändringarna i jordens klimat. (Jag påstår mig inte heller veta. Jag har här ovan bara angett ett axplock möjliga orsaker.)

  En sak vet vi docksäkert. Det är att jordens klimat har blivit både tidsvis varmare och tidsvis kallare - under flera miljarder år innan det fanns några som helst människor. En gång i tiden, t.ex., var det så varmt att det levde dinosaurier nära sydpolen. Och det finns en hel del vetenskapliga belägg för att minst en gång i tiden, nämligen för ca. 1 ½ miljarder år sedan, blev det så kallt på jorden att världshaven blev bottenfrusna (Episoden kallades för "Snöbollsjorden" av vetenskapsmännen.).

  Klimatförändringar som inträffade när det ännu inte fanns några som helst människor på jorden, kan givetvis inte ha haft något att göra med några mänskliga aktiviteter - som fossilbränsleeldning! Så om det överhuvudtaget ligger till på det viset att jorden för närvarande håller på att bli varmare - då finns det inget som helst fog för att utesluta att detta beror på naturliga faktorer, som inte har något alls att göra med fossilbränsleeldningen. Det är helt godtyckligt (d.v.s. "gripet ur luften") att bara ta det för givet att orsaken till en eventuell höjning av jordens medeltemperatur under 1900-talet måste ha varit fossilbränsleeldningen.

  Sedan har vi det där om den påstådda "vetenskapliga enigheten" om att människan är orsaken till en global uppvärmning. De ledande politiska makthavarna har förfalskat verkligheten. FN har t.ex. lockat seriösa vetenskapsmän till att ingå i ”klimatpaneler”. Dessa påstods ha som syfte att göra opartiska försök att bringa klarhet i frågan om huruvida människans fossilbränsleeldning håller på att skapa en global uppvärmning. Ett stort antal seriösa klimatologer, fysiker, biologer och andra vetenskapsmän har ställt upp i dessa klimatpaneler därför att de litade på politikerna och trodde, naivt, att politikerna skulle låta sanningen träda fram. Men dessa vetenskapsmäns belägg för att människan antagligen inte höll på att skapa en klimatkatastrof ”begravdes” i dokument som omfattade tusentals sidor. Massmediernas journalister orkade inte läsa dessa document, som innehöll sanningen. Och då skrev några "politiskt pålitliga" utvalda vetenskapsmän och byråkrater en ”sammanfattning” av dessa dokument å klimatpanelens vägnar. Och "sammanfattningen" "råkade" leverera just det budskap som FNs politiska makthavare hade önskat sig från första början. Nämligen det där att "Det är vetenskapligt bevisat att det ytterst sannolikt är människans fossilbränsleeldning som är orsaken till en pågående höjning av världens medeltemperatur."

  Vetenskapsmännen som hade rekryterats till vederbörande klimatpanel kände inte igen sig i "sammanfattningen". Men FN gav sken av att dessa vetenskapsmän alla stod bakom "sammanfattningens" bild av verkligheten. Sedan läste de flesta journalister som bevakade klimatfrågan den där "sammanfattningen" och tog åt sig dess budskap. Men journalisterna orkade inte traska igenom dokumentet på tusentals sidor som redovisade vetenskapsmännensverkliga uppfattning. Så journalisterna skrev sedan i världens tidningar och tidskrifter att: "En undersökning, utförd av FN, har konstaterat att världens vetenskapsmän är eniga om att fossilbränsleeldningen är orsaken till den pågående globala uppvärmningen".

  På så vis tillverkades det fiktiva "vetenskapliga konsensus" som vi får läsa om nästan dagligen i tidningarna.

  Åtskilliga vetenskapsmän har faktiskt vid upprepade tillfällen skrivit under upprop där de protesterar mot den officiella bilden om att det råder en vetenskaplig konsensus bakom teorin om global uppvärmning. Men dessa upprop har inte fått mycken uppmärksamhet i massmedierna - så allmänheten känner inte till dem.

  För att riktigt kunna förstå hur myten om global uppvärmning har uppstått måste man skaffa sig filosofiska kunskaper. Man måste ta till sig en hel del av Ayn Rand´s insikter. Man måste förstå filosofins makt över människornas tänkande - samt förhållandet att den moderna filosofin råkar ha blivit fientlig mot förnuftet - för att kunna förstå varför det finns så många miljöaktivister som hatar industrisamhället som är en produkt av förnuftet. Och man måste förstå Ayn Rand´s teori om "andrahandsmänniskan" - d.v.s. människan som inte tänker själv utan istället varseblir verkligheten via andra människor - för att kunna förstå hur myten om global uppvärmning har kunnat erhålla så många blint troende. Och man måste förstå Ayn Rand´s teori om maktbegär för att kunna förstå hur det kan komma sig att det finns politiker som är beredda till att åstadkomma en världsomfattande ekonomisk förstörelse för maktens skull - genom att prångla ut myten om global uppvärmning.

  Vill du förstå den här frågan - d.v.s. den viktiga frågan om myten om global uppvärmning? Ta då en titt på filosofin objektivismen. Objektivismen utgör en guldgruva till kunskaper. Det finns böcker om objektivismen att köpa här www.aynrandbookstore.com . Det finns också information om objektivismen på dessa sajter www.aynrand.org och www.capmag.com .

  Comment


  • #3
   Svar på #1 och #2;
   Jag föreslår att du erbjuder Humanisterna artiklar om det här.
   Kolla också https://miljo-utveckling.se/ och https://www.miljomagasinet.se/
   Det finns fler fora är du kan få värdiga debattmotståndare.

   Comment


   • #4
    Svar till AndersF:

    Jag får se vad jag hinner med. Just nu har jag mycket att stå i.

    Comment

    Working...
    X