Announcement

Collapse
No announcement yet.

Roten till rikedom

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Roten till rikedom

  För att de skall överleva måste samtliga människor skaffa sig materiella värden i vid bemärkelse – som exempelvis mat, kläder, bostäder, sjukvård, transportmedel, o.s.v. För att trygga sin tillgång till dessa materiella värden (eller ”rikedomar”) måste människorna ta reda på vad urkällan till dessa rikedomar är.

  Genom historien har många olika svar getts på frågan om vad rikedomarnas urkälla är. De allra flesta av dessa svar som hittills har getts har varit felaktiga. Detta sorgliga faktum är en av förklaringarna till att fattigdom och armod under så många årtusenden har varit regel och inte undantag i världen.

  I detta debattinlägg skall vi granska fem av de mest utbredda felaktiga svaren på frågan om rikedomarnas källa. Sedan skall vi få se att den riktiga urkällan till rikedomar är förnuftet. Till slut skall vi dra en politisk slutsats av det hela.

  1)
  RÅVAROR

  En vanlig missuppfattning är den att det är fysiska råvaror – som t.ex. olja, järn, guld o.s.v. som utgör urkällan till rikedomar. Men de fysiska råvarorna har ju legat i marken i miljontals år utan att skapa några rikedomar! I tusentals år har människorna på marken ovanför råvarorna levat - och dött - lika fattiga som när de föddes! Det var först när människorna utvecklade och började använda teknologi av något slag som de kunde utvinna råvarorna och börja skapa rikedomar. Teknologin, från gårdagens enkla skyfflar till dagens sofistikerade gruv-maskiner, skapades av enskilda människor medelst bruk av sina respektiva förnuft.

  2) IMPERIALISM

  En utbredd myt är den att det är militär erövring, d.v.s. imperialism, som utgör urkällan till rikedomar. Men imperialism har funnits i världen i tusentals år utan att leda till någon industrialisering och rikedomar. Om imperialism hade varit roten till välstånd – då skulle ju redan Dzingis Khan, Attila, Caesar, Xerxes o.s.v. ha lämnat rika industrisamhällen efter sig! I själva verket är det så att rikedomarna alltid blir mindre än de annars hade varit genom imperialismens förstörelse – även i längden för imperialisterna själva. Det blev industrialisering och välstånd först i modern tid - när människorna började bli tillräckligt förnuftiga för att lägga ner mer av sin energi på forskning och produktion istället för ständiga erövringskrig.

  3)
  MASKINER

  En utbredd missuppfattning är den att det är maskiner i sig som utgör urkällan till rikedomar. Men maskiner i sig producerar inte. Om de lämnas åt sig själva så bara rostar de! Och om man skänker en modern maskin till en vilde i djungeln så kommer vilden inte att sätta igång och producera några rikedomar – hur modern och sofistikerad maskinen än är! Det är först när människor använder sitt förnuft som de överhuvudtaget kan skapa maskiner och lära sig att använda dem till att producera rikedomar.

  4)
  PENGAR

  En vanlig missuppfattning är den att det är blott och bart pengar som utgör urkällan till rikedomar. Men pengar i sig producerar ingenting. Weimar-Tyskland blev inte, och Latinamerika har aldrig blivit – välmående industriländer. Trots alla pengar som de skaffat sig medelst sina sedelpressar! Inte heller har u-länderna i Tredje världen blivit rika – trots alla stålar som de har fått ta emot genom industriländernas många decennier av bortkastad u-hjälp! Inte heller blir en knegare som vinner en miljon på ett lotteri plötsligen en högproduktiv kapitalist då han tar emot vinstpengarna! Det är i själva verket så att pengars värde är en följd av produktionen – inte produktionen som uppstår så snart man skapar pengar. Pengars värde utgör endast ett tecken på de rikedomar som rationella och produktiva enskilda människor har skapat först.

  5)
  FYSISKT ARBETE

  En utbredd myt är den att det är fysiskt arbete som utgör urkällan till rikedomar. Men om fysiskt arbete vore roten till rikedomar då hade vi alla varit rikare på 1800-talet – och på Medeltiden – än vi är idag. Det fysiska arbetet var ju mycket tyngre, och upptog en större del av dygnet, på 1800-talet – för att inte tala om på Medeltiden! – än det är och gör idag! Nej, datorer, flygplan, kraftverk, penicillin, TV-apparater, o.s.v. skapas inte av blinda fysiska rörelser. Människor måste använda sig av sina respektive förnuft för att de ska kunna ta reda på vilka rörelser som ska göras när och var och med vilka verktyg och i vilka sammanhang o.s.v. för att det ska kunna bli någon produktion – och därmed några rikedomar.

  6)
  FÖRNUFTET

  Alltför många människor drar sig för att erkänna det – men sanningen är att det är förnuftet som är urkällan till allt välstånd och till alla rikedomar. Det är endast enskilda människors vilja och förmåga att utföra abstrakt, begreppsmässigt tänkande som gör att de kan identifiera naturlagarna – och sedan tänka ut vilka handlingar de måste utföra för att aktualisera de möjligheter som finns i naturen omkring dem. Ett vanligt djur, som endast har muskler och instinkter att tillgå, måste istället att anpassa sig till sin omgivning för att överleva. Människor däremot, som är utrustade med förnuft, kan anpassa sin omgivning till sina behov.

  Om vi människor vill njuta av en hög och stigande levnadsstandard – då måste vi skapa och slå vakt om den sociala förutsättningen för att alla som så vill ska kunna använda sina respektiva förnuft. Den sociala förutsättningen ifråga är frihet. Bara en fri människa kan använda sitt förnuft till det yttersta. Den principen gäller för samtliga enskilda människor – oavsett deras intelligensnivå.

  Grundorsaken till att socialismen misslyckades så kapitalt under 1900-talet i alla länder där den prövades var att slavar inte kan tänka mycket och handla därefter – och därför kan de inte producera mycket. Det ligger i människans natur som förnuftsvarelse att ofrihet leder till svält.

  Dagens Sverige är en blandekonomi, d.v.s. är en blandning av kapitalism och socialism, d.v.s. är en blandning av frihet och ofrihet. Inslagen av socialism/ofrihet gör att ekonomin successivt försämras och att levnadsstandarden tenderar att sjunka. Om vi vill rädda vår välfärd och vända utvecklingen till det bättre i vårt samhälle måste vi eliminera inslagen av socialism/ofrihet i vårt samhälle. Och istället införa förnuftets system – den renodlade kapitalismen/friheten.
  Last edited by henriku; 05-08-2021, 02:18 PM.
Working...
X