Announcement

Collapse
No announcement yet.

Det omedvetna versus det undermedvetna

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Det omedvetna versus det undermedvetna

  Wikipedias inledningstext om begreppet ”Omedvetet” lyder:
  Omedvetet eller det omedvetna kallas all verksamhet i hjärnan som medvetandet inte kan nå eller som det för tillfället inte väljer att kontrollera. Denna betydelse av ordet stämmer med kognitionsvetenskap och socialpsykologi. Sigmund Freud gjorde på sin tid andra distinktioner, och i begreppsvärld används termen på ännu ett annat sätt.
  Den andel av hjärnans verksamhet som är omedveten är överväldigande. Av från är vi bara medvetna om cirka en miljondel. Denna miljondel är dock noga utvald och sammanfattad av omedvetna processer för att vara maximalt nyttig för medvetandet. Med hjärnans processer för agerande är förhållandena likartade. Eftersom vårt medvetande bara märker det hos oss själva som är medvetet och eftersom medvetandet har en tendens att efterrationalisera våra omedvetna reaktioner, kan det vara svårt att bedöma sitt eget omedvetnas verkliga betydelse.”
  Källan: https://sv.wikipedia.org/wiki/Omedvetet

  Ayn Rand beskriver begreppet ”det undermedvetna” så här:
  ”Your subconscious is like a computer—more complex a computer than men can build—and its main function is the integration of your ideas. Who programs it? Your conscious mind. If you default, if you don’t reach any firm convictions, your subconscious is programmed by chance—and you deliver yourself into the power of ideas you do not know you have accepted. But one way or the other, your computer gives you print-outs, daily and hourly, in the form of emotions—which are lightning-like estimates of the things around you, calculated according to your values. If you programmed your computer by conscious thinking, you know the nature of your values and emotions. If you didn’t, you don’t.
  Many people, particularly today, claim that man cannot live by logic alone, that there’s the emotional element of his nature to consider, and that they rely on the guidance of their emotions. Well, . . . the joke is on . . . them: man’s values and emotions are determined by his fundamental view of life. The ultimate programmer of his subconscious is philosophy—the science which, according to the emotionalists, is impotent to affect or penetrate the murky mysteries of their feelings.”
  Saxat härifrån: http://aynrandlexicon.com/lexicon/subconscious.html

  Surfar man till den sidan så kan man läsa ytterligare några avsnitt om det undermedvetnas natur, av Ayn Rand, hämtat från hennes föredrag ”Philosophy: Who Needs It”. Och scrollar man ner i botten, så finns där även en textsnutt av Leonard Peikoff, vari han också nämner begreppet ”det omedvetna”:
  ”[Objectivism rejects the Freudian] theory of a dynamic unconscious—i.e., the unconscious as a mystic entity, with a will and purpose of its own unknown to the conscious mind, like an inborn demon that continually raises Hell. Strictly speaking, Objectivism does not subscribe to the idea of an unconscious at all. We use the term “subconscious” instead—and that is simply a name for the content of your mind that you are not focused on at any given moment. It is simply a repository for past information or conclusions that you were once conscious of in some form, but that are now stored beneath the threshold of consciousness. There is nothing in the subconscious besides what you acquired by conscious means. The subconscious does perform automatically certain important integrations (sometimes these are correct, sometimes not), but the conscious mind is always able to know what these are (and to correct them, if necessary). The subconscious has no purposes or values of its own, and it does not engage in diabolical manipulations behind the scenes. In that sense, it is certainly not “dynamic.”

  Så, begreppen det omedvetna och det undermedvetna används på mycket olika sätt inom olika filosofiska och psykologiska skolbildningar.

  (I Wikipediatexten sägs att Freud använde andra begrepp, och det gjorde han. Inom det som kallas den ”dynamiska ” teorin [eller ”den andra topiken”] använde han begreppen Det, Jaget och Överjaget. Men... det stämmer ändå att det var Freud som tillsammans med Josef Breuer lanserade begreppet ”det omedvetna” tillsammans med begreppet ”bortträngning” i en bok publicerad 1895.)

  AndersF använder – i hans inlägg Inledning till en rad diskussioner – begreppet det omedvetna på ett sätt som verkar överensstämma mer eller mindre med Wikipedias beskrivning.
  HenrikU och jag använder (liksom Rand och Peikoff gjorde) begreppet det undermedvetna i vårt sätt att tänka.
  Det är viktigt att ingen av oss försöker pracka på varandra våra egna premisser. Vad vi behöver göra är att klargöra våra premisser och begreppsanvändningar inför varandra, så att vi begriper varandra. Då blir det möjligt för oss att ha en respektfull och ömsesisdigt givande dialog.

 • #2
  Jag skulle vilja tillägga att Ayn Rand påpekade att det undermedvetna är den del av människans medvetande som studeras av specialvetenskapen psykologi. Men det är ämnet kunskapsteori inom den allmänna vetenskapen filosofin (Filosofi är en vetenskap, eftersom den studerar vetenskapen medelst verktygen varseblivningar och logik. Men till skillnad från psykologin, fysiken, matematiken o.s.v. är filosofin den mest allmänna och fundamentala vetenskapen, eftersom den studerar hela existensen, d.v.s. allt som existerar - dock inte i detalj.) som studerar den medvetna delen av människans medvetande.

  Comment


  • #3
   Och... det är inom det specialvetenskapliga ämnet psykoepistemologi som gränssnittet mellan det medvetna och det undermedvetna studeras; hur de två delarna av den mänskliga själen interagerar med varandra. Psykoepistemologin belyser också vilka möjligheter en enskild individ kan ha att medvetet och systematiskt förbättra lagringsstrukturen i det egna undermedvetandet över tid.

   Kunskapsteori diskuterar vi här.
   Psykologi diskuterar vi här.
   Psykoepistemologi diskuterar vi här.
   Last edited by Filip Björner; 01-06-2020, 08:15 AM. Reason: Gjorde om en mastodontmening till två mindre långa meningar.

   Comment


   • #4
    Not. rörande "det undermedvetna".

    Jag tycker utövande filosofer och bekännare ska såsom inom alla andra kunskapsområden med eget namn erkänna att de filosofiska teorierna/vetenskaperna har sina yttre gränser varinom de gäller eller under vilka villkor de gäller.

    ​Jag har ivrigt ​​har läst Era inlägg om "det undermedvetna". Känner de som påstår sig vara filosofer samt har en hustru (nu pensionerad) som varit praktiserande leg. psykolog samt därtill leg. psykoanalytiker. Främst som klassisk psykodymiker PDT och som sådan PDT terapeut. Har även umgåtts med KBT-terapeuter (Kognetiv Beteende Terapi).

    När jag här läst vad Ayn Rand hade för åsikt i ämnet ifråga "det undermedveta" kunde jag efter ett tag inte annat än reagera. Jag undrar om hon studerat psykodynamik på djupet. Jag förstår vad hon vill säga men av texten tycks hon själv ha svårt att objektivt putsa kristallen klar.

    Jag anser att "det undermedvetna" ligger utanför filosofins gränser. Används "det undmedvetna" i någon filosofi så kontaminerar den (mer eller mindre) filosofiska slutsatser. En kontaminerad slutsats räknas som en "ickeslutsats". Om Freud och dennes modernare efterföljare hypotetiskt skulle räknas såsom filosofiämne och ha ett filosofisk område så torde deras psykokodynamiska (PDP) arbetsfält legat närmast det som skulle ha förutsättningar att betraktas för andra äkta filosofer - dock inte användas då den teorin faller på sig själv. Den är nämligen dynamisk. Detta framgår objektivt redan på namnet "psykodynamiska beteendet/känslan. Att den är dynamisk menas även här att den är föränderig och rörlig. Som en flygade anka som ser ut som en örn vid viss tidpunkt. (sic) 😁 (Vad som menas med dynamiken är svårt att beskriva - det kan egentigen bara ahängarna och utövarna som sysslar med det undermedvetna.)

    Dock att betänka PDP, psykodynamiken, handlar om just " det undermedvetna" där Freud var pionären som sedan modernt byggts på och fortfarande är synnerligen aktuell för de psykologer och psykiatrar som använder den.

    Annars är filosofi intressant - så intressant att jag vid behov med det lilla jag kan, kan använda flera olika efter behov.
    Psykodynamiskt liksom😁😁 - ni får gärna ta just detta stycke lite på skämt.

    Annars är jag som civilingenjör och konstruktör matematiker/fysiker i metodik, att jag väl ligger närmast objektivismen då den motodiskt liknar det jag kan, lärt och använt i min utbidning och mitt yrke. Jag använder konstanter och variabler och är de inte allt för många så lyckas jag ibland med mitt matematiska förnuftsmetoder nå resultat jag vågar lita på dvs slutsatser.

    Vad jag lärt om "det undermedvetna" har hustrun, hennes/mitt umgänge med andra psykologer samt innehållet i hustruns bokhyllor - lärt mig.
    I egenskap av detta vågade jag mig på att uttala mig här i Ert filosofiska sällskap.

    Allstå jag anser "det undermedvetna" kan inte användas i ärlig filosofi. Om den används kontminerar den sann filosofi. Något som är kontaminerat är inte rent - oavsett kontamineringsgrad.

    Anm. KBT är som på hundklubben den billiga psykologiska terapi som helt bygger på belöningssystemet. Jag kallar KBT-psykologi för domtörpsykogi och har knappt något alls att göra med PDT-psykologi.
    Last edited by Ringaren; 10-20-2020, 06:37 AM.

    Comment


    • #5
     Ayn Rand använde begreppet subconsciousness / det undermedvetna som en angivelse för allt det som vi minns och har kunskaper om, men som inte för tillfället befinner sig i vår medvetna fokus. Ett exempel är hur du har kunskap om skeppet Titanic lagrat i ditt undermedvetna. Du tänkte inte på Titanic innan du läste denna text, men direkt då du läste ordet så åkallade du din mest väsentliga kunskap om Titanic från ditt undermedvetna. Så, du har en enorm mängd kunskap som inte hela tiden befinner sig i din omedelbara fokus, och allt det är vad som tillsammans utgör ditt undermedvetna.

     Freud använde för det mesta en uppsättning andra begrepp, och hans begreppsvärld ska inte förväxlas med en rationell begreppsapparat.

     Ayn Rand grundade förövrigt en helt ny vetenskapsgren som heter psykoepistemologi, och som undersöker gränssnittet mellan psykologin och kunskapsteorin. Den vetenskapen handlar enbart om fakta från observationer som vi alla med hjälp av egna experiment kan identifiera som allmängiltiga. Ett exempel är när du med ditt medvetande beordrar ditt undermedvetna att komma ihåg att du ska lägga ett brev på brevlådan när du går ut på en promenad. För att det ska fungera mentalt bra så kan inte ditt undermedvetna hela tiden bombardera ditt medvetna med återkopplingen "Komihåg att posta brevet! Komihåg att posta brevet! Komihåg..." För om det skulle fungera så extremt tjatigt, så skulle ditt begränsade medvetande bli paralyserat och därför inte kunna bli kapabelt att tänka andra tankar, som t.ex.: "Vad bör jag handla i butiken?", "Vad bör jag ge till min fru på hennes födelsedag?", "Ska jag bry mig om att diskutera någonting med Henrik och Filip i debattsidan.nu?" Etc. Genom att ditt undermedvetna tillåter ditt medvetna att arbeta fritt, så får du möjlighet att betänka många olika saker i ditt liv under den tid du promenerar.
     Men, ditt undermedvetna får inte heller fungera för trögt för att det ska fungera optimalt. Det kan t.ex. inte vänta 24 timmar med att ge dig återkopplingen "Komihåg att posta brevet!" om du vill ha det postat idag. Så, det måste finnas en slags lagomhet i tidsintervallet. Kanske bör ditt undermedvetna påminna dig om brevet ca. var femte minut, samt göra det oftare när du närmar dig brevlådan.
     Det finns dock ingen garanti för att processen alltid fungerar perfekt. Du kan bli störd av en oväntad händelse när du befinner dig nära brevlådan och då fokuserar ditt medvetande på det och blockerar tillfälligt allt som är ovidkommande från ditt undermedvetna. När processen slår helt fel så kanske du kommer hem och hittar brevet ihop med varorna du har handlat. Då klickar det till: "Åh järnvägar!! Jag glömde posta brevet! Måste få det gjort!" Och så börjar processen om från scratch, med signaler från ditt undermedvetna -- "Komihåg att posta brevet!" -- som fortsätter poppa upp tills dess du har postat brevet.
     I normalfallet fungerar det här problemfritt, men du har förmodligen också upplevt i ditt liv att du har gått in i ett rum och när du kommer in dit inte kommer ihåg varför du gick dit. Då fungerar det ibland att gå tillbaka till utgångspunkten, så att du ser, hör och känner av det du tidigare registrerade med dinna sinnen. Då kanske du får återkopplingen från ditt undermedvetna: "Ah! Just det!" Och så kan du börja om processen, och när du då på nytt går till det där rummet så är det högst troligt att du kommer ihåg vad du ska göra där inne.

     I en rationell begreppsapparat är ditt medvetna det som befinner sig i din fokus i nuet inkl. det som du känner till i periferin. Där finns det hela tiden en något flytande gränsdragning till ditt undermedvetna, längst ut i periferin. Och i ditt undermedvetna finns all din gamla kunskap kvar. Men, din förmåga att nå viktiga delar av den när det som mest behövs är variabel. Det fungerar som bäst när du är pigg, alert och har tankeskärpa och har beredskap att bombardera ditt undermedvetna med styrande frågor från ditt medvetande. Som t.ex. frågan: "När sjönk Titanic?" Om det är så att du har lagrat innehållet i ditt undermedvetna mycket väl, så kan du snabbt få upp svaret. Annars tar det längre tid, eller fungerar inte alls.

     Om du har lagrat din kunskap om Titanic ihopkopplad med ett årtal, så bör året 1912 poppa upp i ditt medvetna. Om det inte gör det så snabbt, så kan du själv just nu i ditt medvetna välja att lagra den här kunskapen hårdare och bättre, så att nästa gång du tänker på Titanic så poppar årtalet 1912 upp direkt samtidigt. Samt alternativt, att närhelst du i framtiden hör eller läser årtalet 1912 så poppar begreppet Titanic direkt upp i ditt medvetande, nästan omedelbart-samtidigt.

     Psykoepistemologin lär oss att medvetandet är herre på täppan; att vi själva kan välja att ta kontroll och "programmera" våra undermedvetanden. Det som är givet för alla människor är att medvetandet dels ger order till det undermedvetna och dels ställer frågor till det undermedvetna. Men hur vi lagrar informationen i vårt undermedvetna är individuellt. De av oss som gör det duktigt, flitigt och medvetet har goda förutsättningar för att leva framgångsrika liv.
     Undermedvetandet integrerar alla våra kunskaper. För dem som medvetet lämnar allting till slumpen så blir den undermedvetna organiseringen kaos. För de av oss som tänker förnuftigt så blir det mer ordning och reda. Men, givetvis har vi också alla möjligheter att associera saker anknutna i det undermedvetna. Och det förekommer att mindre förnuftiga personer gör den biten bra inom något delområde.
     Psykoepistemologin kartlägger det som är allmängiltigt och lika för oss alla. Den kartlägger vår förmåga, dess möjligheter och dess begränsningar. Hur vi väljer att hantera vår personliga relation till verklighetens fakta förblir en individuell sak. Om vi väljer att blunda för fakta så får vi det svårt i livet, och om vi väljer att söka kunskap och se orsakssammanhang så blir livet enklare för oss. Då blir vi också kapabla att uppleva ogrumlad lycka.


     -----

     Ayn Rand om det undermedvetna:
     http://aynrandlexicon.com/lexicon/subconscious.html

     Ayn Rand om det medvetna:
     http://aynrandlexicon.com/lexicon/consciousness.html

     Ayn Rand om psykoepistemologi:
     http://aynrandlexicon.com/lexicon/ps...stemology.html

     Ayn Rand om psykologi:
     http://aynrandlexicon.com/lexicon/psychology.html

     Ayn Rand om psykologiserande:
     http://aynrandlexicon.com/lexicon/psychologizing.html

     Ayn Rand om introspektion:
     http://aynrandlexicon.com/lexicon/introspection.html

     Wikipedia om undermedvetenhet:
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Undermedvetenhet

     Wikipedia om begreppet omedvetet:
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Omedvetet
     (Ayn Rand använde ordet unconsciosness / omedvetenhet om det som vi inte kan nå och varom vi inget vet. Det är i princip ett totalt mörker, utanför vår fokus och utanför vår kunskap. Dvs. det som vi inte alla fokuserar på eller bryr oss om, och som vi därför inte har någon kunskap om.)

     Ayn Rand använde aldrig begreppet övermedvetet. Det ansåg hon var ett irrationellt begrepp. Hos somliga psykologer och psykiatriker kan det dock hända att de använder det ordet på ett sätt som ibland kan innebära i stort sett samma sak som Ayn Rand menade med begreppet "medvetandet". Men, det finns så många skolbildningar. Jag har inte koll på allt det.
     (KBT, som du nämnde, är jag däremot delvis förtrogen med. Det är en psykiatrisk metod som har flera fördelar, trots att den delvis bygger på några felaktiga premisser. Dit hör en övertolkning av allt det som kan deriveras från några av Pavlovs experiment med hundar, som ligger till grund för det som kallas klassisk betingning. KBT är ändå ofta metodiskt bra, men som vetenskapligt synsätt ytterst begränsat.)


     Comment


     • #6
      Där fick jag så jag nästan teg.
      Tackar!


      Håller i stort med om alltihopa inom ramen såsom Du presenterar "det undermedvetna"
      Tyvärr har jag ingen användning av det mer än som en förklaringsmodell. (Sedan är hjärnan mycket mer än en CPU- den sköter udermedvetet även t. ex. muskler, metaboism, immunsystem, "radiotrafiken" , känslor, alla organ etc etc etc)

      Jag blir ej heller klokare!

      Jag låter det fungera automatiskt.


      Jag använder bara den del av gränssnittet som jag vet ger vettig respons. Medvetet eller omedvetet. Men ändå - man tränar ständigt upp hjärnan och medvetandet (samt udermedvetandet) samt lär sig. Dessutom ge det olika disipliner - i vaket tillstånd dvs.

      Går det åt fanders så får min psykoanalytiker försöka förklara efter djupa förhör.

      ​​​​​​Kan kloka erfarna pykokanalytiker ihop med psykiatrar inte förklara det mesta så tror jag filosofin inte heller klarar av att förklara det undermedvetna.
      ​​​​​​
      Jag använder bara tacksamt mitt förnuft utan att tänka på det.
      Såsom evoutionen givit mig den. En fantastisk grej.

      Men..... det är resultatet som räknas! 😁

      PS- Freud är outdated men hans psykodynamik har utvecklats enormt . Han var bara "uppfinnaren" av den disiplinen. Dessutom har mycket fått "rättas till"
      Efter lite letande ser jag faktiskt att några psykodynamiker och även andrapsykologdisipliner nämner ordet "psykoepistemologin" i sina skrifter. Är Du säker på att det ordet är "uppfunnit" av Ayn Rand? DS

      Edit:
      I psykologiskt lexicon står:
      "Psykologisk epistemologi

      I psykologisk epistemologi (psychological epistemology, psychology of scientific knowledge) står själva kunskapsbildningen i centrum för intresset och studeras empiriskt, så kallad naturalistisk epistemologi."

      Tycks där användas av flera psykoger i beskrivning/metodik för inlärning/kunskapsbildning.
      Slut Edit
      Last edited by Ringaren; 10-21-2020, 02:11 AM.

      Comment


      • #7
       Kommentar till inlägg #4:

       Ayn Rand var mycket medveten om att hon inte var någon psykolog. Hon dristade sig likväl till att göra några observationer om ämnet. Dessa observationer ansåg hon vara befogade av hennes ytliga, allmänna empiriska kunskaper om människan. Man behöver ju inte vara en professionell psykolog eller psykiatriker för att observera medmänniskors beteenden och dra slutsatser om deras undermedvetna därav. Man ska bara akta sig för att dra för långtgående slutsatser.

       Det händer varje dag att människor i största allmänhet drar slutsatser om innehållet i andra människors undermedvetanden - grundade på observation av deras handlingar och/eller ord. Det är inte endast professionella psykologer och psykiatriker som har fog för att hålla sig med åsikter om andra människors undermedvetanden. Det är fråga om samma fenomen som att man inte måste vara en fysiker för att fatta hur man ska göra för att styra en cykel. Däremot måste man nog vara en professionell psykolog eller psykiatriker för att ha en djup förståelse av andra människors undermedvetanden - och för att kunna behandla psykiskt sjuka individer.

       Comment


       • #8
        Jag förstår dina ord i ämnet.
        Jag lämnar det här, nyfiken, men förstår hur lite jag vet.
        Hade jag haft några liv till så hade jag ägnat ett av dom åt detta ämne.

        Följande inom parantes - ta det på rätt sätt:
        Något undermedvetet knackade just på!
        Detta forum - och i fel tråd rann detta på:
        Jag känner mig främmande här. Jag får en känsla av att ha hamnat hos en sekt bestående av elitfilosofer som järnhårt "pratar som präster till präster".
        Såsom nu varande skulle forumet heta något som "Alldebatt för filosofer".
        Dvs Ni skrämmer nog bort många debattsugna.
        Jag anser med min ryggsäck kunna föra diskussion i flera ämnen men om "språk och grammatik" bara är filosofens så kan ni tom. förolämpa presumtiva debattörer.
        Men - det kanske är detta debattforums syfte. Då köper jag Ert "format".

        Som Exempel: Som icke perfekt kristen få läsa att dominerande debattör "ser ner på kristna" och och hur "dumma dom är" är onödigt. Jag kan ta till mig rationella argument och förklaringar om varför kristna förstår och agerar fel, att de tror på något som "uppenbart inte finns" etc. MEN att i avslutande stycke visa förakt och ge nedlåtande epitet är mig främmande och känns simpelt. Jag har blivit lärd att i normalt umgänge visa respekt för olika åsikter och trosinriktande.
        Passar på här i fel tråd säga: - tala i sak - respektera person. Tror att om man inte gör det så kommer Ni inte bli motsagda av den enkla anledningen att ingen vill debattera med Er. Jag går aldrig in på tillställning där jag får veta hur förtappad jag är. (även om det är sant😁). Respekt!
        Så - nu tillbaka till existensen..... no hard feelings, not?
        ​​

        Jag börjar bli gammal och är den jag är fd. praktiserande naturvetare, några betyg i juridik, företagare, familjefader fylld med den blandade erfarenhet detta givit - inte mitt genetiska arv att förglömma.

        👍👍
        Last edited by Ringaren; 10-22-2020, 10:18 PM.

        Comment


        • #9
         Jag tycker det känns skönt med ett forum där vi "skrämmer bort" personer som bara ytligt vill bolla tillfälliga tankar utan att gå på djupet. För jag engagerar mig i flera olika fora och vill inte att de allihopa ska fungera på samma sätt.

         En förenkling av innebörden i begreppet "det undermedvetna" är att tänka på det som individens personliga minne. Det är visserligen en överförenkling, men det kan ändå fungera som en grov vägledning eftersom det mesta som finns i det undermedvetna är ju allt det som tillsammans utgör vårt minne. Vårt undermedvetna innehåller dessutom katalogiseringsmekanismerna och utgörs av alla mentala processer som vi inte håller i fokus. Det som mest väsentligt skiljer en individs undermedvetna från en annans individs dito är sättet som vi integrerar på. Självklart är våra olika livserfarenheter oerhört viktiga... men... de flesta av oss har många likartade erfarenheter och vilka personliga slutsatser vi drar från dem påverkas dels av de värderingar och intressen vi redan har och dels av hur vi metodiskt går tillväga när vi särskiljer olika saker från varandra och när vi klassificerar lika saker med varandra.

         Comment


         • #10
          Bra Du är tydlig! Tackar! Här skärper man sig!
          Får se om jag når upp?

          OK:
          Jag väljer här att undvika hindret och går runt om stenen.
          Jag väljer bara ordet "det undermedvetna" - ordet i sig är på något sätt självförklarande samt överlåter åt vetenskapen att utforska ämnet ifråga.
          En sak är klar - det är väldigt komplicerat och fattigt utforskat samt resultaten omstridda.

          Sedan:
          Ytlighet? Är det den direkta ärliga reaktionen i/på existensens resultat?
          Ja sånt ska ju undvikas! Eller?

          Att möta "ytligheten" som substantiv torde ju vara en önskedröm för Er att bevisa Era filosofiska ställningstaganden....för att krossa ytligheten måste den ju finnas på plats.

          Ingen arme vinner ett slag och manifisterar segern utan att ha krossat en annan på platsen ifråga.
          Last edited by Ringaren; 10-23-2020, 09:04 PM.

          Comment


          • #11
           Det är ju inte bara objektivister som har förmåga att resonera på djupet. Den förmågan finns hos många andra människor också. Vad man kan peka på som en gemensam nämnare för alla dem som gillar att diskutera på djupet är att de tar idéer på allvar.

           Ytligheten i sig är väl egentligen ingenting särskilt att argumentera emot, annat än att bara lugnt påtala att den är just ytlig. Det är inte heller så att alla ytliga resonemang är fel. De kan vara alldeles korrekta, men deras räckvidd är inte lång.

           En marxist kan hävda att allting vi inbillar oss tänka bara är "summan av produktivkrafternas spel". Ett sådant påstående är allt annat än ytligt. Det är djupt sett till grundpremissrernas struktur. Men påståendet är däremot åt pepparns fel.

           Comment


           • #12
            I mitt yrke är det väsentligt att tänka rätt - enär då rasar inte husen och broarna.
            Last edited by Ringaren; 10-29-2020, 09:52 PM.

            Comment


            • #13
             Har nu läst denna tråd flera ggr.
             ​​​​​​
             Ordet "förenkling" ovan är förödande.
             Ingen sk. objektiv perceptionist kan acceptera sådant trams!

             Axiomen rasar!

             Antingen är allt iaktagit eller bara en icke komplett delmängd.

             Om A är A så är A just A och inte en delfunktion f(A) av A.
             Last edited by Ringaren; 10-26-2020, 07:17 PM.

             Comment


             • #14
              Det här är just ett axiom: "Medvetandet är medvetet."

              Det axiomet består av det axiomatiska begreppet "medvetande" som i den axiomatiska formuleringen används tautologiskt. Det finns inget alternativ till sanningshalten i det axiomet, eftersom ett medvetande som inte är medvetet om någonting alls inte kan existera qua medvetande. Dvs. ett medvetande måste ha ett mentalt innehåll av något slag.

              Det undermedvetna är -- här beskrivit i kontrast till medvetande -- allt sådant som vi tidigare har varit medvetna om och som vi har minnesmässigt lagrat och som befinner sig utanför vår tillfälliga medvetna fokus.

              Självklart är minnet därför en delmängd av det undermedvetna, och det utgör tillika en enorm delmängd av det undermedvetnas identitet. Det är därför som det är möjligt att förenklat säga att det undermedvetna till större delen är lika med vårt minne.

              På samma sätt kan man säga att siffran 1,99999999999 är en enormt stor delmängd av siffran 2. Därför kan den förenklat avrundas till 2 i många olika slags praktiska situationer. Men, det är inte samma sak som att påstå att 1,99999999999 är lika med 2. Man måste ha klart för sig att en avrundning är och förblir en avrundning, vilket är en förenkling.

              Comment


              • #15
               Absoluta siffror är bättre än decimaler o procent.
               Vart absolutvärde kan presentereas av ett kvotförhållande eller en funktion. Två tredjedelar (2/3) är exakt men inte 1.6666666666667.
               5 av de 50 är exakt men inte 10% om man inte noga försöker förklara förutsättningen och urvalet så Du förstår att det just är 5 av de 50 som menas. Procent i sig bara anger hur stor del av vilket ur ett urval som helst är sant. Så enkelt kan mången "sanning" döljas.
               Last edited by Ringaren; 10-28-2020, 01:44 AM.

               Comment

               Working...
               X