Announcement

Collapse
No announcement yet.

Det omedvetna versus det undermedvetna

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Ringaren
  replied
  Det fungerade! 😎
  (Eshtor dvå raap flaschor, aspolut)

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  Med det "omedvetna" menade Ayn Rand allt det som vi inte vet ett smack om; allt det som vi har blundat för eller det vi har missat, alltså allt det som vi inte vet och inte på något sätt snappar upp... Så, vare sig psykologer eller filosofer kan utforska det.

  Med det "undermedvetna" (subconsciousness) menade hon allt det som som vi kan och vet, samt de mentala processer varmed vi hanterar detta, men som vi inte i nuet håller direkt i vår tillfälliga fokus.

  En psykolog eller psykiatriker kan via djupsamtal hjälpa en klient med att gräva fram en del ur det undermedvetna. Och det är ingenting som filosofer och andra amatörer ska hålla på med.

  Kunskapsteorin (epistemologin) behandlar de mest allmänna frågor vi kan ställa om vetandets/kunskapens natur. Typ: Hur vet vi att vi vet något? Vad är induktion? Vad är deduktion? Vad är ett allmänbegrepp för något? Hur bildas de? Hur kan t.ex. begreppet "människa" referera till alla människor som finns har funnits och kan komma att finnas, trots att var och en av dem är helt unik. Etc.

  ------

  Psykoepistemologin studerar gränssnittet mellan kunskapsteorin och psykologin från ett kunskapsteoretiskt perspektiv. Den behandlar enbart allmängiltiga frågor som vi alla kan observera och verifirera oberoende av varandra. Till det ämnet hör frågor kring hur medvetandet och undermedvetandet samarbetar med varandra, och vilka möjligheter vi har att medvetet styra vårt undermedvetande. Det kan vi bara göra till viss del. Jag klarar t.ex. just nu inte av att låta bli att tänka på rosa elefanter. Jag kan inte beordra mig själv att inte tänka på rosa elefanter. Det fungerar inte. Däremot kan jag måhända med viss framgång kanske klara av att göra motsatsen. Jag kan uppmana mig själv att när jag stänger av denna dator så ska jag för ett ögonblick föreställa mig en skock rosa elefanter som försöker smita i tunnelbanan. Det kanske jag kan lyckas med, om jag nu inte blir störd och glömmer bort det. Och det kan göra detsamma, eftersom det är ett idiotpåhitt till struntsak.


  Leave a comment:


 • Ringaren
  replied
  Jo sant-men....

  Filip skrev på annat ställe:
  "Visst var hon "amatör" inom ämnet psykologi. Just därför höll hon sig borta från det ämnet, samt uppmanade andra amatörer att också hålla sig borta från det och överlämna det till proffsen."

  Medvetet är det vi använder medvetet beroende av situation och tidpunkt.
  Det omedvetna är omedvetet och ligger utanför och kan därför inte studeras med filosofi.

  Filosofin ska dra en skrarp gräns mot det omedvetna annars övergår filosofin till mystesism.

  Ayn har varit där och "rotat" lite för mycket - dock kanske för att hitta gränsen. Den där gränsen "hit men inte längre" samt sagt det Filip ovan dristade sig att skriva ovan.
  Last edited by Ringaren; 10-29-2020, 11:49 AM.

  Leave a comment:


 • henriku
  replied
  Svar till kommentar #17

  Ringaren: Är det inte så att innehållet i ditt minne ej befinner sig i ditt medvetande förutom just i ögonblicket då du minns?

  Leave a comment:


 • Ringaren
  replied
  Nja.....
  Minnet är som diskreta lådor med innehåll att medvetet plocka fram vid behov. "Hårddisken".
  Det undermedvetnna är mer som ett dunkel som har en funktion viktig för varandet. Eftersom det är undermedvetet så använder vi inte denna del medvetet. Men - kan manifestera sig ELLER inte utan att vi tänker på det.

  ​​​​​Det senare är ju ändå en förenkling och kan inte påstås vara sann. Den är sann bara för den som vet den är just sann.

  Pust - ska nog samla frimärken i. st.
  Last edited by Ringaren; 10-29-2020, 02:13 AM.

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  Okej.

  Innebär detta att Ringaren nu är nöjd med denna formulering i kommentaren #9: "En förenkling av innebörden i begreppet 'det undermedvetna' är att tänka på det som individens personliga minne."

  Eller anser Ringaren fortfarande att ordet "förenkling" i den kommentaren är "förödande"?


  Leave a comment:


 • Ringaren
  replied
  Absoluta siffror är bättre än decimaler o procent.
  Vart absolutvärde kan presentereas av ett kvotförhållande eller en funktion. Två tredjedelar (2/3) är exakt men inte 1.6666666666667.
  5 av de 50 är exakt men inte 10% om man inte noga försöker förklara förutsättningen och urvalet så Du förstår att det just är 5 av de 50 som menas. Procent i sig bara anger hur stor del av vilket ur ett urval som helst är sant. Så enkelt kan mången "sanning" döljas.
  Last edited by Ringaren; 10-28-2020, 01:44 AM.

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  Det här är just ett axiom: "Medvetandet är medvetet."

  Det axiomet består av det axiomatiska begreppet "medvetande" som i den axiomatiska formuleringen används tautologiskt. Det finns inget alternativ till sanningshalten i det axiomet, eftersom ett medvetande som inte är medvetet om någonting alls inte kan existera qua medvetande. Dvs. ett medvetande måste ha ett mentalt innehåll av något slag.

  Det undermedvetna är -- här beskrivit i kontrast till medvetande -- allt sådant som vi tidigare har varit medvetna om och som vi har minnesmässigt lagrat och som befinner sig utanför vår tillfälliga medvetna fokus.

  Självklart är minnet därför en delmängd av det undermedvetna, och det utgör tillika en enorm delmängd av det undermedvetnas identitet. Det är därför som det är möjligt att förenklat säga att det undermedvetna till större delen är lika med vårt minne.

  På samma sätt kan man säga att siffran 1,99999999999 är en enormt stor delmängd av siffran 2. Därför kan den förenklat avrundas till 2 i många olika slags praktiska situationer. Men, det är inte samma sak som att påstå att 1,99999999999 är lika med 2. Man måste ha klart för sig att en avrundning är och förblir en avrundning, vilket är en förenkling.

  Leave a comment:


 • Ringaren
  replied
  Har nu läst denna tråd flera ggr.
  ​​​​​​
  Ordet "förenkling" ovan är förödande.
  Ingen sk. objektiv perceptionist kan acceptera sådant trams!

  Axiomen rasar!

  Antingen är allt iaktagit eller bara en icke komplett delmängd.

  Om A är A så är A just A och inte en delfunktion f(A) av A.
  Last edited by Ringaren; 10-26-2020, 07:17 PM.

  Leave a comment:


 • Ringaren
  replied
  I mitt yrke är det väsentligt att tänka rätt - enär då rasar inte husen och broarna.
  Last edited by Ringaren; 10-29-2020, 09:52 PM.

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  Det är ju inte bara objektivister som har förmåga att resonera på djupet. Den förmågan finns hos många andra människor också. Vad man kan peka på som en gemensam nämnare för alla dem som gillar att diskutera på djupet är att de tar idéer på allvar.

  Ytligheten i sig är väl egentligen ingenting särskilt att argumentera emot, annat än att bara lugnt påtala att den är just ytlig. Det är inte heller så att alla ytliga resonemang är fel. De kan vara alldeles korrekta, men deras räckvidd är inte lång.

  En marxist kan hävda att allting vi inbillar oss tänka bara är "summan av produktivkrafternas spel". Ett sådant påstående är allt annat än ytligt. Det är djupt sett till grundpremissrernas struktur. Men påståendet är däremot åt pepparns fel.

  Leave a comment:


 • Ringaren
  replied
  Bra Du är tydlig! Tackar! Här skärper man sig!
  Får se om jag når upp?

  OK:
  Jag väljer här att undvika hindret och går runt om stenen.
  Jag väljer bara ordet "det undermedvetna" - ordet i sig är på något sätt självförklarande samt överlåter åt vetenskapen att utforska ämnet ifråga.
  En sak är klar - det är väldigt komplicerat och fattigt utforskat samt resultaten omstridda.

  Sedan:
  Ytlighet? Är det den direkta ärliga reaktionen i/på existensens resultat?
  Ja sånt ska ju undvikas! Eller?

  Att möta "ytligheten" som substantiv torde ju vara en önskedröm för Er att bevisa Era filosofiska ställningstaganden....för att krossa ytligheten måste den ju finnas på plats.

  Ingen arme vinner ett slag och manifisterar segern utan att ha krossat en annan på platsen ifråga.
  Last edited by Ringaren; 10-23-2020, 09:04 PM.

  Leave a comment:


 • Filip Björner
  replied
  Jag tycker det känns skönt med ett forum där vi "skrämmer bort" personer som bara ytligt vill bolla tillfälliga tankar utan att gå på djupet. För jag engagerar mig i flera olika fora och vill inte att de allihopa ska fungera på samma sätt.

  En förenkling av innebörden i begreppet "det undermedvetna" är att tänka på det som individens personliga minne. Det är visserligen en överförenkling, men det kan ändå fungera som en grov vägledning eftersom det mesta som finns i det undermedvetna är ju allt det som tillsammans utgör vårt minne. Vårt undermedvetna innehåller dessutom katalogiseringsmekanismerna och utgörs av alla mentala processer som vi inte håller i fokus. Det som mest väsentligt skiljer en individs undermedvetna från en annans individs dito är sättet som vi integrerar på. Självklart är våra olika livserfarenheter oerhört viktiga... men... de flesta av oss har många likartade erfarenheter och vilka personliga slutsatser vi drar från dem påverkas dels av de värderingar och intressen vi redan har och dels av hur vi metodiskt går tillväga när vi särskiljer olika saker från varandra och när vi klassificerar lika saker med varandra.

  Leave a comment:


 • Ringaren
  replied
  Jag förstår dina ord i ämnet.
  Jag lämnar det här, nyfiken, men förstår hur lite jag vet.
  Hade jag haft några liv till så hade jag ägnat ett av dom åt detta ämne.

  Följande inom parantes - ta det på rätt sätt:
  Något undermedvetet knackade just på!
  Detta forum - och i fel tråd rann detta på:
  Jag känner mig främmande här. Jag får en känsla av att ha hamnat hos en sekt bestående av elitfilosofer som järnhårt "pratar som präster till präster".
  Såsom nu varande skulle forumet heta något som "Alldebatt för filosofer".
  Dvs Ni skrämmer nog bort många debattsugna.
  Jag anser med min ryggsäck kunna föra diskussion i flera ämnen men om "språk och grammatik" bara är filosofens så kan ni tom. förolämpa presumtiva debattörer.
  Men - det kanske är detta debattforums syfte. Då köper jag Ert "format".

  Som Exempel: Som icke perfekt kristen få läsa att dominerande debattör "ser ner på kristna" och och hur "dumma dom är" är onödigt. Jag kan ta till mig rationella argument och förklaringar om varför kristna förstår och agerar fel, att de tror på något som "uppenbart inte finns" etc. MEN att i avslutande stycke visa förakt och ge nedlåtande epitet är mig främmande och känns simpelt. Jag har blivit lärd att i normalt umgänge visa respekt för olika åsikter och trosinriktande.
  Passar på här i fel tråd säga: - tala i sak - respektera person. Tror att om man inte gör det så kommer Ni inte bli motsagda av den enkla anledningen att ingen vill debattera med Er. Jag går aldrig in på tillställning där jag får veta hur förtappad jag är. (även om det är sant😁). Respekt!
  Så - nu tillbaka till existensen..... no hard feelings, not?
  ​​

  Jag börjar bli gammal och är den jag är fd. praktiserande naturvetare, några betyg i juridik, företagare, familjefader fylld med den blandade erfarenhet detta givit - inte mitt genetiska arv att förglömma.

  👍👍
  Last edited by Ringaren; 10-22-2020, 10:18 PM.

  Leave a comment:


 • henriku
  replied
  Kommentar till inlägg #4:

  Ayn Rand var mycket medveten om att hon inte var någon psykolog. Hon dristade sig likväl till att göra några observationer om ämnet. Dessa observationer ansåg hon vara befogade av hennes ytliga, allmänna empiriska kunskaper om människan. Man behöver ju inte vara en professionell psykolog eller psykiatriker för att observera medmänniskors beteenden och dra slutsatser om deras undermedvetna därav. Man ska bara akta sig för att dra för långtgående slutsatser.

  Det händer varje dag att människor i största allmänhet drar slutsatser om innehållet i andra människors undermedvetanden - grundade på observation av deras handlingar och/eller ord. Det är inte endast professionella psykologer och psykiatriker som har fog för att hålla sig med åsikter om andra människors undermedvetanden. Det är fråga om samma fenomen som att man inte måste vara en fysiker för att fatta hur man ska göra för att styra en cykel. Däremot måste man nog vara en professionell psykolog eller psykiatriker för att ha en djup förståelse av andra människors undermedvetanden - och för att kunna behandla psykiskt sjuka individer.

  Leave a comment:

Working...
X