Announcement

Collapse
No announcement yet.

Vad är mänskliga rättigheter?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tid
 • Visa
Clear All
new posts

 • Vad är mänskliga rättigheter?

  Vad är mänskliga rättigheter?

  Begreppet rättigheter är den absoluta och logiskt oundvikliga slutprodukten av en rationell etik. Det är ett etiskt begrepp som också är ett politiskt begrepp. Det är en kognitiv brygga mellan en förnuftsbaserad etik och en dito förnuftsbaserad politik.
  Rättighetsbegreppet är i första hand ett etiskt begrepp, i andra hand ett politisk fundament och i tredje hand ett juridiskt verktyg.

  Mänskliga rättigheter är unikt mänskliga därför att människan är det enda djur vi känner till som har förnuftsförmåga, dvs. en högkognitiv och begreppshanterande sådan. Andra däggdjur kan också ha ett visst intellektuellt potential, men ingen av dem kan förstå hur avståndet mellan månen och jordklotet kan relateras till enheten en fot eller en meter (som bådadera i deras ursprung är en perceptuellt given enhet); och ingen av dem kan kalkylera fram hur en raket kan färdas i enlighet med gravitationens fysikaliskt givna principer. Och det är faktiskt därför inga andra djur har rättigheter.

  Människan är ett synnerligen unikt djur. Vi föds som totalt hjälplösa spädbarn, som måste skyddas, bevakas, matas och vägledas länge innan vi ens själva kan förmå oss att resa upp våra tunga huvuden från marken.
  Vårt främsta överlevnadsmedel är och förblir vår förnuftsförmåga. Men den fungerar inte automatiskt. Vi måste successivt och mödosamt lära oss att hantera den och vi måste alltid självständigt och fritt välja om vi vill koppla in den eller inte. Att tänka eller inte tänka är ett ständigt närvarande val i all vår vakna existens.

  Det rätta alternativet – ifall vi väljer att vara människor som vill leva upp till vårt fulla potential – är att välja att använda förnuftet. Men för att kunna välja det alternativet måste vi få vara fria; vi måste låta bli att utsätta varandra för hot och angreppsvåld. Och detta grundkrav gäller ömsesidigt för oss alla, som de sårbara och bräckliga individer vi är i alla våra mellanmänskliga relationer. Det är denna etiska identifikation som vi kallar mänskliga rättigheter.
Working...
X